Presesnams.lv

Preses līderis internetā

Banku sistēma Latvijā

Mēs vairs savu ikdienu nevaram iedomāties bez naudas un dažādiem finansu darījumiem. Lielākā daļa sabiedrības uzskata, ka visdrošāk naudu ir noguldīt bankās. Bet retais zina kāda ir banku sistēma Latvijā.

Latvijā ir divpakāpju banku sistēma – centrālā banka un dažādas komercbankas. Latvijas jeb centrālajai bankai ir divas galvenās funkcijas – īsteno naudas politiku valstī jeb nodrošinot nacionālās valūtas un visu Latvijas banku stabilitāti.  Kā arī veic banku un citu kredītiestāžu uzraudzību. Jāuzsver, ka banku darbība ekonomikā ziņā ir ir līdzīga jebkurai citai komerciālai darbībai tādā ziņā, jo tās galvenais mērķis ir gūt peļņu īpašniekiem.

Banku sistēmas attīstībā nozīmīgs ir 1998.gads, kad pirmajos divos ceturkšņos turpinājās iepriekšējā gada, banku uzplaukuma perioda, tendences – auga aktīvi, summārais kapitāls, bija nodrošināta pietiekama banku sistēmas likviditāte. Tomēr Krievijas krīze gada otrajā pusē atkal aktualizēja jautājumu par banku stabilitāti.

Jāuzsver, ka banku darbība un kopējā sistēma atšķiras no vairuma citu nozaru, jo banku izdzīvošana ir ļoti atkarīga no to klientu uzticības noguldīt naudu un izmantot dažādus bankas pakalpojumus.

Klientu uzticība bankām ir nepieciešama, lai piesaistītu no klientiem līdzekļus, par kuriem tiek maksāti procenti un kuri tiek aizdoti citiem klientiem uz augstākiem procentiem.

Jāuzsver, ka bankas darbības ir katras valsts ekonomikas centrā, jo tās novirza naudu no piegādātājiem uz investoriem vai uzņēmējiem, kas ražo preces un pakalpojumus un rada darbavietas ikvienam indivīdam. Būtiski minēt, ka ja banku sarežģījumu dēļ cilvēki glabātu savus ietaupījumus ārpus finansu sistēmas, tas nodarītu ievērojamus zaudējumus visai valsts ekonomikai un kaitētu sabiedrības labklājības izaugsmei, piemēram, nevarētu izveidot jaunas darba vietas.

Latvijā ir nepieciešama uzticama un efektīva banku darbības regulēšanas sistēmai, lai iespējami samazinātu problēmu varbūtību un tādējādi saglabātu sabiedrības uzticību banku sistēmai.

Ikdienā ikviens no mums izmanto dažādas banku piedāvātās opcijas un pakalpojumus, piemēram, daudzi norēķinās ar kredītkarti, izmanto internetbanku, lai iepirktos internetā. Jāuzsver, ka daudziem ir dažāda apmēra kredīti no bankām. Banku sistēmai ir ļoti liela nozīme gan mūsu ikdienā, gan lielākos dzīves plānos.

Tags:

Comments are closed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.