Presesnams.lv

Preses līderis internetā

Faktorings

Nereti nākas sastapties ar dažādiem finansu darījumiem, bet, diemžēl, ļoti bieži mēs pilnībā nezinām terminu un darījumu nozīmi, kas var negatīvi ietekmēt mūsu darījumu norisi un radīt neskaidrības. Jāuzsver, ka faktoringam ir dažādas nozīmes un sastopoties ar šo finansu darījumu veidu vajadzētu zināt visas šī termina nozīmes.

Faktorings ir nosūtīto preču tūlītēja samaksa, piemēram, var šo samaksu veikt banka, specializēts uzņēmums u.c. Vēl faktorings sevī ietver to, ka tas ir komisijas tirdzniecības paveids, kurā banka pērk klienta faktūrrēķinus, faktiski kreditējot sava klienta apgrozāmo līdzekļu apriti.

Faktorings ir apgrozāmo līdzekļu kreditēšana pret debitoru parādiem. Tas ir specializēts pakalpojums, kas radīts uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanai un kura pamatā ir naudas prasījuma (debitora parāda) nodošana faktoringa uzņēmumam un garantē saņemt tūlītēju apmaksu.

Faktoringu uzņēmumi var izmantot, lai palielinātu naudas plūsmu jeb savus ienākumus – debitoru parādu pirkšanai un administrēšanai. Šis aizdevums tiek izsniegts pret norēķinu dokumentiem. Šis finansu veids pielīdzināms aizdevumam apgrozāmiem līdzekļiem, kurš izsniegts kredītlīnijas veidā par nodrošinājumu ieķīlājot prasījuma tiesības pret debitoru.

Īpaši jāuzsver, ka izmantojot faktoringu debitors var bez tiešas garantijas saņemt finansējumu, kura vienīgā “ķīla” ir līdzekļi, kas jāsaņem no pircējiem. Tādējādi  faktoringa izmantošana nodrošina vienmērīgu naudas plūsmu un atvieglo tās plānošanu, samazina klientu apkalpošanas un administrēšanas izdevumus, kā arī samazina ar debitoru parādiem saistīto risku, tādējādi ļaujot uzņēmējiem vairāk resursu novirzīt savai pamatdarbībai.