Presesnams.lv

Preses līderis internetā

Kā jaunam uzņēmumam apgūt eksporta tirgus

Kad uzņēmums ir veiksmīgi sācis darboties Latvijā, ieguvis plašu klientu loku, sasniedzot tirgus piesātinājumu, ir jāsāk domāt par firmas turpmāko attīstību. Kad vislabāk veikt paplašināšanos? Kā noteikt, vai izvēlētais laiks ir optimāls vai lemts neveiksmei? Kas darāms tālāk, ja pieņemts lēmums uzsākt ārvalstu tirgu apguvi?

Uzņēmējs un investors Ričards Brensons ir pārliecināts, ka, rodoties jaunām uzņēmuma attīstības idejām, tai skaitā noieta tirgus meklējumiem ārzemēs, vispirms un galvenokārt jāatceras, kāda ir uzņēmuma (vai konkrētās uzņēmējdarbības) sākuma ideja. Bieži vien uzņēmēja jauninājumi iztēlē sola galvu reibinošu apgrozījumu, modernas biroja telpas, darbinieku skaita palielināšanu, jaunu investīciju piesaisti jaunām darbības nozarēm. Taču, lai nenonāktu situācijā, kad uzņēmums strādā tikai peļņas dēļ, ir allaž jāatceras, kāpēc tas ticis radīts. Arī un īpaši tad, ja iemesli sava uzņēmuma dibināšanai ir bijuši pavisam triviāli – sevis paša uzturēšana, lai izdzīvotu. Tieši šādos, izdzīvošanai radītos biznesos, ir jāiegulda vairāk ideju un domu. Jo, kad bizness ir sācis pelnīt, pie tam daudz, praktiski vecā ideja par izdzīvošanas nodrošināšanu ir sevi izsmēlusi un jāmeklē jauna. Tātad, nolemjot attīstīt jaunus virzienus, paplašināt darbību, palielināt pašu kapitālu, ir jāmeklē arī jauna motivācija, kāpēc tas tiek veikts.

Motivācijas radīšanai ne vienmēr ir nepieciešami lieli līdzekļi. Galvenais ir intelektuālais ieguldījums – vadības un darbinieku veidoti breinstormi, ideju karšu veidošana, apspriedes, kurām efektivitātes labad var piešķirt regularitāti un citi jaunu ideju radīšanai piemēroti mehānismi. Galvenais ir ieturēt sākotnēji radīto kursu, kuru ar laiku papildina dažādas citas idejas.

Redzot, ka biznesa attīstībai labvēlīgs ir tirgus noieta palielinājums, raugoties eksporta tirgus virzienā, jāveic daži pasākumi, pirms kaimiņu valsts laikrakstā iespiest pirmo reklāmu.

Jāpapēta, varbūt nolūkotajā eksporta zonā ir līdzīgi uzņēmumi, ar kuriem iespējams sadarboties. Noteikti ir atrodamas valstiskas un nevalstiskas organizācijas, kas apvieno uzņēmējus, nodrošinot to tikšanos. Šīs organizācijas var palīdzēt ar dažādiem pētījumiem, kas pieejami par izvēlēto uzņēmējdarbības nozari – tirgus segmentu, produkta vai pakalpojuma reģionālo izplatību, franšīzes iespējām. Noderīgas ir attiecīgās valsts institūciju un eksportu veicinošo organizāciju mājaslapas. Arī internetā ir pieejama informācija par konkrētās valsts statistiku, ekonomiku likumdošanu un juridiskajiem jautājumiem. Jāņem vērā dažādi eksporta riski, kas varētu rasties, piemēram, stingru ierobežojumu dēļ, kā arī iespējamie politiskie un ekonomiskie šķēršļi. Pētot ārvalstu tirgu, vērā var ņemt ģeogrāfisko attālumu, tirgus lielumu, iedzīvotāju ienākumu līmeni un nozares aktualitāti.