Presesnams.lv

Preses līderis internetā

Kas ir kredītvēsture

Lai rastos skaidrs priekšstats par kredītvēstures nozīmi, pietiek iedomāties personu, kura neveiksmīgi mēģina atrast kredītdevēju pēc tam, kad informācija par viņa iepriekš laikā neapmaksātajiem kredītiem ir nokļuvusi Latvijā pazīstamākajā ar kredītu piedziņu saistītajā uzņēmumā Creditreform.

Taču arī katrs uzņēmums saglabā informāciju par maksātāja parādiem un laikā nenomaksātajiem rēķiniem, kas veido slikto kredītvēsturi. Tāda var ne vien draudēt ar saistību pārtraukšanu no pakalpojuma piegādātājiem, bet arī aizkavēt dažādu bonusu veidošanos, kas parasti paaugstina patērētāja motivāciju turpināt sadarbību ar konkrēto firmu.

Jebkurš kredītdevējs vēlas pārliecināties par kredītņēmēja spēju apmaksāt kredītu, tādējādi izmantojot vienu no instrumentiem – kredītu reģistru pārbaudi. Ja klientam vairāku kavētu maksājumu rezultātā izveidojusies negatīva kredītvēsture, nākamo kredītu saņemšana var radīt būtiskas grūtības. Viens iemesls, kādēļ cilvēki ņem ātros kredītus un tos nespēj atmaksāt, ir to salīdzinoši vienkāršā saņemšana, kā arī eiforija, papildinot savu mantisko uzkrājumu ar aizvien jaunām precēm uz kredīta, līdz iestājas brīdis, kad kredītu atmaksai vienkārši nepietiek naudas. Cilvēks, kuru vada azarts, arī pēc izkļūšanas no problēmām nepacietīgi gaida mirkli, kad atkal iesaistīties spēlē ar svešu naudu. Citus atgriezties pie kredītu izsniedzējiem liek pārliecināšanas spēju piemērošana kredītu iegūšanai. Šādos gadījumos kredītdevējiem palīdz kredītvēstures analizēšana.

Kredītvēsture dažādos avotos definēta gan kā „visu personas finansiālās darbības rādītāju pārskats, kas veidojas no saņemto kredītu izpildes datiem, disciplīnas dažādu rēķinu apmaksā un rīcības ar naudu bankas kontos”, gan kā „iepriekšējo parādsaistību kopums, kas Latvijā galvenokārt tiek ierakstīts Kredītu reģistrā, kuru apkalpo Latvijas Banka. Bankām un nebanku kreditoriem savā informācijas tīklā ir pieeja klienta finanšu stāvoklim, bet pastāv arī Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, kurā Latvijas Banka vāc, glabā un uzkrāj ziņas par Kredītu reģistra dalībniekiem, kas ir visas Latvijā reģistrētās bankas un ārvalstu banku filiāles. Šajā reģistrā kredītņēmējs var uzzināt informāciju par savām saistībām aizdevuma, līzinga, nomas līgumu darījumu noslēgšanu, saistību pārkāpumiem un to novēršanu. Slikta kredītvēsture Latvijas Bankas Kredītu reģistrā sāk veidoties, sākot ar maksājuma kavējuma 61. dienu, vai arī, ja visu kavēto maksājumu summa ir 150,- EUR.

Negatīvas kredītvēstures, tātad, veidojas no nenomaksātām aizņēmumu vai rēķinu summām. Negatīvās darbības tiek reģistrētas atkarībā no uzņēmuma politikas. Kopējās datu bāzēs, piemēram, RiskNet reģistrā „ListRisk” kreditori reģistrē informāciju par saviem parādniekiem, ja maksājuma termiņš vēl īpaši nav ieildzis. Šeit reģistrētie kavētie parādi netiek nodoti uz piedziņu inkaso kompānijām. Viennozīmīgi, ja parāds netiek atdots ilgstoši, parāda piedziņa jau ir notikusi vai notiek, kredītvēstures veidošanās redzamā kādā no Latvijas inkaso kompāniju datu bāzēm, piemēram, Credit reform, Julianus Inkasso, Gelvora, Paus Konsults.

Tomēr, lai nevajadzētu lauzīt galvu par to, vai slikta kredītvēsture jau ir izveidojusies, nepieciešams, pirmkārt, stingri disciplinēt sevi, maksājot rēķinus un parādu saistības laikā, kā arī nekavējoties reaģēt uz kompāniju brīdinājumiem, pat ja ir aizdomas, ka radusies kļūda no kredītdevēja vai pakalpojuma piegādātāja puses. Abpusēja sadarbība novērš iespējamos kaitējumus kā klientam, tā piegādātājam. Regulāri un godprātīgi ievērojot maksājumu termiņus, vajadzības gadījumā klients var droši lūgt pakalpojuma sniedzēja palīdzību apmaksas jautājumos. Ja piegādātājs, pārbaudot informāciju savā datu bāzē, pārliecināsies par sava sadarbības partnera pozitīvu kredītvēsturi, respektīvi, maksājumu regularitāti, soda naudu nomaksu un iepriekšējus brīdinājumus par maksājuma aizkavēšanos, ļoti ticama kļūst iespēja saņemt termiņa pagarinājumu vai pakalpojuma atlaides.

Vairāk par šo tēmu:

Savas kredītvēstures bojāšana

Ko nozīmē parādnieku jeb melnais saraksts