Presesnams.lv

Preses līderis internetā

Kas ir starptautiskais valūtas fonds

Starptautiskais valūtas fonds jeb SVF pastāv kopš 1945.gada, kad 45 valstu pārstāvji parakstīja Vienošanās līgumu par ekonomiskās sadarbības sistēmas izveidošanu, kas bija īpaši nepieciešama pēc lielās depresijas Amerikā un otrā pasaules kara. Šobrīd dalībvalstu skaits jau ir sasniedzis 188 un institūcijā strādā vairāk kā 2500 cilvēku no dažādām dalībvalstīm. Latvijā SVF pievienojās 1992.gadā. Tās kvota iestājoties bija 91.5 miljoni SDR (speciālās aizņēmuma tiesības). Šobrīd Latvijas kvota ir 142.1 miljoni SDR un balstiesību īpatsvars 0.086%. Latviju SVF pārstāv Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs un Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bane.

Galvenie SVF uzdevumi ir:

  • Sekot līdzi starptautiskajiem, reģionālajiem un individuālajiem tirgiem un ekonomikām dalībvalstīs un visā pasaulē.
  • Izteikt prognozes un dot padomus dalībvalstu valdībām un centrālajām bankām, balstoties uz veiktajiem pētījumiem, statistikas datiem un analizējot starpvalstu pieredzes.
  • Aizdevumu izsniegšana dalībvalstīm ekonomisko grūtību pārvarēšanai.
  • Naudas aizdevumi un citas palīdzības sniegšana jaunattīstības valstīm, lai cīnītos ar nabadzību un citām grūtībām.

SVF mērķis ir ne tikai starptautiska finanšu stabilitāte, bet arī nabadzības mazināšana, starptautiskas tirdzniecības veicināšana un augsts nodarbinātības līmenis. SVF nav iesaistījušās valstis, kuras atturas no iesaistīšanās starptautiskās organizācijās vai valstis, kurās netiek īstenota sava monetārā politika.

Latvija vairākas reizes ir izmantojusi SVF sniegto palīdzību. 2008.gadā tika saņemts arī aizdevums ekonomiskās krīzes laikā. Lai saņemtu naudu, Latvijai bija jāievēro stingras SVF prasības, kas kopumā nebija viegli izpildāms uzdevums. Arī naudas atdošana. Tomēr šobrīd Latvijas ekonomika ir atkopusies un uzrāda pozitīvas tendences. Tāpat SVF Latvijai sniedzis ievērojamu tehnisko palīdzību dažādās jomās un palīdzējis ar speciālistu apmācību.

Šobrīd starp lielākajiem SVF parādniekiem ir vairākas Eiropas ekonomiskās krīzes skartās valstis kā Grieķija un Portugāle, tāpat arī Ukraina, kura ir daudz cietusi nesenās karadarbības dēļ. Vēl šogad SVF izmaksāja Ukrainai 1.5 miljardus eiro. Nesen tika satricināta SVF stabilitāte, kad Grieķija kā pirmā attīstītā valsts kavējās ar parāda atmaksu un savu saistību izpildi.