Presesnams.lv

Preses līderis internetā

Ko nozīmē parādnieku jeb melnais saraksts

Parādnieku jeb melnais saraksts ir īpašs reģistrs, kurā tiek reģistrēti tiek uzņēmumi un personas, kas nemaksā parādus vai arī kavē to maksājumus. Šādi parādnieku saraksti ir vairāki un to galvenais mērķis ir sniegt informāciju aizdevējiem, tādā veidā samazinot kredītriskus un paātrinot kredītu izsniegšanas procesu, kā arī disciplinējot kredītu ņēmējus un citus maksātājus.

Parādnieks parādu reģistrā jeb melnajā sarakstā nokļūst tad, ja ir kavējis līgumā noteiktos maksājums par 60 dienām vai arī sniedzi nepatiesas ziņas par savu finansiālo stāvokli, apgrūtinājumiem u.c.

Vienus no lielākajiem parādnieku reģistriem ir izveidojusi Latvijas Banka un uzņēmums Creditreform. No visiem parādnieku saraktiem ir iespējams saņemt ziņas par sevi un savu kredītvēsturi. Šo informāciju var saņemt gan elektroniski, gan griežoties ar iesniegumu klātienē.

Nonākšana parādnieku sarakstā var ievērojami sabojā kredītvēsturi, jo atgriežot parādu, ieraksts no reģistra netiek izdzēsts, un tas vēl 10 gadus ir redzams un pieejams kredītu izsniedzējiem un citiem šī reģistra lietotājiem. Laba kredītvēsture ir viens no galvenajiem kritērijiem hipotekāro un citu aizdevumu izsniegšanai bankās, kā arī kredītvēstures nozīme arvien vairāk pieaug arī biznesa vidē izvēloties darījumu partnerus.

Lai izvairītos no nokļūšanas melnajā sarakstā, veiciet visus maksājumus laikus, jo reizēm pat viens piemirsts rēķins var radīt apgrūtinājumus un sagādāt nopietnas problēmas.