Presesnams.lv

Preses līderis internetā

Kredīta galvojums

Kredīta galvojums ir viens no darījuma nodrošinājuma veidiem, ar kuriem parādnieks uzņemas parādsaistību pildīšanu, ja tos dažādu iemeslu dēļ nespēj izdarīt pats. Tās ir saistības, par kurām ir atbildīgs galvotājs, ja kredītņēmējs vairs nespēj pildīt kredītsaistības un nespēj atmaksāt kredītu. Galvojuma pamatā var būt finanšu līdzekļi vai mantiskais īpašums. Ja kredīta galvojums ir nodrošinājums ar īpašumu, tad īpašuma tirgus vērtībai jāatbilst aizdevuma summai, tāpat, ja nodrošinājums ir finanšu līdzekļu veidā, tad aizdevuma galvojumam jābūt atbilstošam kredīta lielumam. Ja debitors pārtrauc kredīta maksājumus, tad kredīta devējs tiesīgs vērsties pret galvotāju ar prasību atmaksāt parādu. Galvotājs no pienākumiem tiek atbrīvots tikai tad, kad aizņēmuma summa ir atmaksāta pilnībā.

Viens no kredīta galvojuma veidiem ir valsts galvojums. Piemēram, likumā „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā“ noteikts, ka valsts galvojumu mājokļu iegādei vai būvniecībai ģimenei ar nepilngadīgiem bērniem sniedz, lai palīdzētu ar pirmo iemaksu hipotekārajam kredītam. Valsts galvo par daļu no bankas prasītās iemaksas summas. Valsts galvojums ir iespēja nezaudēt laiku pirmās iemaksas uzkrāšanai un sākt dzīvot jaunajā mājoklī jau šodien.

Valsts apņēmusies nepieciešamības gadījumā apmaksāt arī parādus arī slimnīcu, ostu, olimpisko centru un dažādu uzņēmumu vietā, kuri pieder gan valstij, gan pašvaldībām, gan privātiem komersantiem. Dažos gadījumos valsts galvojums pienākas arī par studiju un studējošo kreditēšanu.