Presesnams.lv

Preses līderis internetā

Kredīts studentiem

Kredīta atmaksaLatvijā nu jau populārs un pietiekami vienkārši noformējams ir kredīts studentiem, jāņem gan vērā, kad tas funkcionāli dalās divās daļās. Tuvojās izlaiduma laiks, pēc tiem tūlīt sāksies uzņemšana augstskolās un budžeta vietu katrā specialitātē ir limitētas. Ja Jūs startējot augstskolā netiekat budžeta grupā, ir iespēja segt mācību maksu pirmajā pusgadā, un pierādot savas zināšanas un rezultātus, otrajā pusgadā studentu rotācijas rezultātā tikt budžeta grupā. Arī, ja šis mērķis ir pārāk augsts un nesasniedzams, palīgā Jums nāks studentu kredīts.

Katru studentu kredīta daļu var noformēt kā atsevišķi, tā kompleksi. Kredīts studentiem dalās studiju kredītā un studējošā kredītā. Daži studentu noformē tikai studiju kredītu, taču studējošo kredītu viņiem formēt nav nepieciešams. Kredīts studentiem pieejams gan ar valsts galvojumu, gan kā komerckredīts.

Studiju kredītam ar valsts galvojumu ir daudz priekšrocību, tas paredzēts studiju maksas segšanai akreditētajās Latvijas un ārvalstu augstskolās un nedrīkst pārsniegt valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru un augstskolas noteikto studiju maksu. Studiju kredītu var saņemt gan pilna, gan nepilna laika studējošie studenti. Ja tas ir studiju kredīts ar valsts galvojumu, un students pēc studiju beigšanas to nespēs atmaksāt, 90% no šīs summas segs valsts. Studiju laikā un 11 mēnešu laika posmā pēc diploma iegūšanas par kredītu un tā procentiem nav jāmaksā, savukārt, sākot ar 12 mēnesi pēc studiju beigšanas, ir jāuzsāk gan pamatsummas, gan studiju kredīta procentu atmaksa. Sarežģītāk būs, ja pārtrauksiet studijas, tad studiju kredīts būs jāsāk uzreiz atmaksāt.

Comments are closed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.