Presesnams.lv

Preses līderis internetā

Nodokļu atvieglojumi

2016. gadā nodokļa atvieglojums par apgādājamiem ir 175 eiro tas ir par 10 eiro vairāk, kā iepriekš. Uz nodokļa atvieglojumu ir tiesības personai, kas maksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli, un to piemēro par personas laulāto, vecākiem vai vecvecākiem ar nosacījumu, ka minētās personas nestrādā un tām ir noteikta invaliditāte, taču tās nesaņem vecuma vai invaliditātes pensiju. Nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot nodokļa atvieglojumu arī par nestrādājoša laulātā, apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu, un bērnu, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, ja bērns nestrādā un tam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta invaliditāte un bērns nesaņem invaliditātes pensiju.

Nodokļa atvieglojums saņemams arī gadījumā, ja iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs ir tērējis naudu attaisnotajiem izdevumiem. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, nodokļu maksātājs var atgūt pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem ārstniecībai un izglītībai. Attaisnoto izdevumu summa no 2016. gada ir 215 eiro. Tikai no šādas summas, iesniedzot deklarāciju, kā pārmaksāto nodokli var atgūt 23%, tas ir, 49,45 eiro. No 2016. gadā pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam būs tiesības atskaitīt arī izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem. Šos izdevumus varēsim iekļaut savā gada ienākumu deklarācijā par 2016. gadu, iesniegt 2017. gadā un atgūt pārmaksāto nodokli iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes apmērā. 2016. gadā bērna vecākam – IIN maksātājam – attaisnotajos izdevumos par izglītību (tai skaitā interešu izglītības apgūšanu) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu ir 215 eiro.

Veicot dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrājumu (Privātās pensijas apdrošināšana, Universālā dzīvības apdrošināšana u.c.), mēs varam saņemt LR normatīvajos aktos paredzētos nodokļu atvieglojumus, kas šobrīd ir 23% no iemaksām uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā.

Ar 2016. gadu tiek ieviests diferencētais neapliekamais minimums. Tātad turpmāk gada diferencētā neapliekamā minimuma apmērs būs atkarīgs no nodokļa maksātāja ienākumu apmēra. Mazo algu saņēmējiem nodokļa atlaides būs lielākas. Jo mūsu ienākums būs lielāks, jo mazāks neapliekamais minimums. Gada diferencētais neapliekamais minimums tiks aprēķināts un piemērots, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Pirmoreiz deklarāciju varēsim iesniegt 2017. gadā par iepriekšējo, tātad, 2016. gadu.