Presesnams.lv

Preses līderis internetā

Noguldījumi

Ikvienam no mums var rasties vajadzība pēc papildus naudas līdzekļiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi jau laikus izveidot savus noguldījumus. Noguldījumi jeb depozīti ir viens no vienkāršākajiem un Latvijā visplašāk lietotajiem noguldījumu veidiem. Būtiski minēt, ka tiklīdz nauda tiek ievietota depozītā ir precīzi zināmi gan sagaidāmie peļņas procenti, gan tas, kad tie tiks izmaksāti. Noguldījumi tiek uzskatīti par visdrošāko un „lētāko” krāšanas veidu.

Atkarībā no noguldījuma termiņa pastāv:

  • īstermiņa noguldījumi;
  • ilgtermiņa noguldījumi.

Īstermiņa noguldījumi – depozīts termiņu līdz vienam gadam. Jāatzīmē, ka vispopulārākie uzņēmumu vidū ir tieši noguldījumi ar termiņu līdz vienam mēnesim. Bankas saviem klientiem piedāvā arī speciālus krājkontus uzņēmumiem. Šajos gadījumos klientam iepriekš jāpaziņo par naudas izņemšanu, vai arī, samaksājot komisiju, līdzekļi kļūst pieejami uzreiz. Par termiņu, kas nav bankas cenrādī, uzņēmumam ir jāvienojas atsevišķi. Parasti lielākām summām bankas piedāvā arī individuālās procentu likmes. Noguldījumu parasti var izmantot kā ķīlu īstermiņa kredīta saņemšanai.

Ilgtermiņa noguldījumi – depozīti ar termiņu, kas ir ilgāks par vienu gadu. Tie mēdz būt ar procentu izmaksu termiņa beigās vai arī biežāk. Izmantojot ilgtermiņa depozītus, debitoram ir būtiski zināt komisijas apmēru (soda naudu) par pirmstermiņa līdzekļu izņemšanu jeb līguma laušanu.

Jāatzīmē, ka gan ilgtermiņa, gan īstermiņa noguldījumi ir klientiem ir pieejami dažādās valūtās un uz dažādiem atmaksas termiņiem. Nestandarta nosacījumus vai procentus par lielākām summām bankas nosaka individuāli. Pirms darījuma veikšanas rūpīgi iepazīsties ar visiem nosacījumiem.