Presesnams.lv

Preses līderis internetā

Skaidrās naudas veidi

Bez naudas mēs vairs nevaram iedomāties savu dzīvi, jo gandrīz visur ir jānorēķinās ar līdzekļiem Ļoti liela daļa sabiedrības, īpaši gados vecāki cilvēki, neuzticas banku sistēmai un izvēlas ikdienā izmantot tikai skaidru naudu. Bet kādi ir pieejami skaidrās naudas veidi, ko mēs ikdienā izmantojam, lai norēķinātos?

Izšķir divus naudas veidus – metāla un papīra naudu:

  • Interesanti, ka jau kopš senatnes par metāla naudu, tikušas izmantotas gan cēlmetālu monētas, gan krāsainā metāla monētas. Vēl šobaltdien DĀ valstīs regulāri kaļ zelta monētas. Pārsvarā cēlmetālu monētas izlaiž kolekcijas vajadzībām, atzīmējot kādu valstiski svarīgu notikumu vai gadadienu;
  • Papīra nauda aizstāj jebkuru preču naudu, arī cēlmetālus. Vēsturiski tā radusies pavisam vienkārša iemesla dēļ – lielā daudzumā monētas bijušas ļoti smagas un neērti pārvietojamas, tāpēc uz augstas kvalitātes papīra tika iespiestas naudaszīmes;
  • Lai līdzekļus varētu saukt par naudu, tai jābūt standartizētai, ar to jābūt iespējai noteikt citu preču vai pakalpojumu vērtību, tai jābūt vērtību uzkrāšanas līdzeklim, kas ir visai sabiedrībai atpazīstams un vienots.

Lai izvairītos no liekām problēmām un nepatikšanām ir būtiski, lai nauda būtu grūti viltojama, viegli dalāma un pārvietojama, savstarpēji apmaināma, daudzumā ierobežota. Svarīgi, lai cenas būtu stabilas, tādā veidā izvairoties no inflācijas vai deflācijas. Būtiski, lai līdzekļi būtu izturīgi, nebojātos un ātri nenolietotos.