Presesnams.lv

Preses līderis internetā

Valstis ar lielāko nodokļu slogu visā pasaulē

Ja Latviešiem šķiet, ka Latvijā ir lieli nodokļi, tad nudien cilvēki nespēj novērtēt to, kas viņiem ir. Ir valstis, kurās nodokļi vairākkārtīgi pārspēj Latvijas nodokļu apmēru. Katru gadu Pasaules Ekonomikas žurnālos un interneta blogos publicē Pasaules konkurētspējas ziņojumu, kurā plaši tiek aprakstīta pasaules ekonomiskā izaugsme un situācija dažādās valstīs individuāli. Tieši tad arī tiek apskatītas valstis ar visaugstāko nodokļu slogu. Katras valsts nodokļu slogs tiek aprēķināts pēc dažāda veida nodevām, kuras valsts iekasē.

Nodokļi, kas tiek ņemti vērā, lai aprēķinātu valsts nodokļu slogu ir – sociālās nodevas, kas tiek maksātas par Jums strādājot attiecīgajā darba vietā. Šo nodokli parasti maksā Jūsu darba devējs. Tālāk ir peļņas nodoklis, kas jāmaksā visiem tiem, kas veic kaut kāda veida saimniecisko darbību valstī. Tālāk ir nekustamā īpašuma nodoklis, kas ir jāmaksā par katru nekustamo īpašumu, kurš Jums pieder. Tālāk tiek ņemti vērā arī citi mazākas nozīmes nodokļi. Piemēram ceļa nodoklis, kas ir jāmaksā visiem iedzīvotajiem, kuriem pieder jebkāda veida transporta līdzeklis.

Ja salīdzinām Latviju starp Baltijas valstīm, tad diemžēl šajā valstī ir vislielākais nodokļu slogs. Lietuva un Igaunija ir vairāk pretimnākoša uzņēmējiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem. Blakus esošo Baltijas valstu kaimiņi izmanto gudrāku ceļa nodokļa sistēmu, kur ceļa nodoklis tiek pieskaitīts klāt pie degvielas cenas. Diemžēl Latvijā šis nodoklis ir jāmaksā atsevišķi un neskatoties uz to degvielas cenas ir tādas pašas un vai pat augstākas nekā Lietuvā un Igaunijā. Tas pierāda to, ka nodokļu sistēmā Baltijas kaimiņu valstis ir krietni vien attīstītākas nekā Latvija.

Neskatoties uz to, Latvijas nodokļu slogs nav nemaz tik liels. Tādas valstis kā Argentīna nodokļos maksā vairāk kā 137%, kas nozīmē to, ka jebkura Argentīnas uzņēmuma nodokļu likme ir virs 100% no peļņas. Tas ir neproporcionāli liels nodokļu slogs, kas nevienam loģiski domājošam cilvēkam nav aptverams.

Nākamā valsts ar ļoti lielu nodokļu slogu ir Bolīvija, kuras kopējais nodokļu apmērs ir vairāk kā 83%. Interesanti ir tas, ka valsts piemēro 3% nodokli no visiem pārskaitījumiem. Tādā veidā tiek atņemta liela daļa no uzņēmuma peļņas. Tadžikistānā nodokļu slogs ir 80.9%, kas ieņem trešo vietu kā valsts ar vislielāko nodokļu slogu.

Īpaši daudz neatpaliek arī Kolumbija, kurā kopējais nodokļu slogs ir virs 75%. Interesanti ir tas, ka dažus gadus atpakaļ Kolumbijā tika ieviests jaunbagātnieku nodoklis, kas palielina valsts kasi par diezgan lielu summu. Jaunbagātnieku nodoklis tikai ieviests, jo ik gadu Kolumbijā ir vismaz 20 jaunbagātnieki, kas savu bagātību nopelnījuši dažādos veidos. Starp Āfrikas valstīm Alžīrijā ir visaugstākais nodokļu slogs. Tas pārsniedz pat 72% un padara valsts ekonomisko attīstību ļoti sarežģītu. Lielā mērā jebkura valsts ar nodokļiem, kuri pārsniedz 50% ir negodīga pret tās iedzīvotājiem. Ja iedzīvotāji nespēj attīstīt uzņēmējdarbību, tad valstī notiek stagnācija. Diemžēl vairums pasaules valstīs valdība meklē risinājumu ar nodokļu palielināšanu, nevis tieši pretēji to samazināšanu. Tā vietā, lai radītu jaunas darba vietas, tiek iznīcinātas esošās ar nodokļu paaugstināšanu. Daudziem uzņēmējiem ir grūti izdzīvot, bet kad nodokļi tiek vēl vairāk palielināti, izdevīgākais uzņēmēju lēmums sliecas par labu biznesa slēgšanai. Tas savukārt atstāj bez darba cilvēkus, kuriem ar laiku ir grūti atrast citu darbavietu. Attīstītākās valstis pasaulē ir sakārtojušas savu nodokļu sistēmu. Trūcīgajiem tie tiek atviegloti, taču turīgajiem palielināti.

Tags:

Comments are closed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.